1. Takahiro Ohgihara
11
2. GK-Hiroki Iikura
10
3. Ryosuke Yamanaka
10
4. Quenten Martinus
09
5. Hugo Vieira
08
6. Manabu Saito
08
7. Yuji Nakazawa
08
8. Jun Amano
08
9. Takuya Kida
08
10. Ken Matsubara
08
11. Cayman Togashi
07
12. Naoki Maeda
07
13. Jong-Soo Park
06
14. Takashi Kanai
05
15. Takumi Shimohira
05
16. Yuzo Kurihara
05
17. Milos Degenek
04
18. David Babunski
04
19. Kosuke Nakamachi
02
20. Kaina Yoshio
01
21. Keita Endo
01
22. Kota Yamada
00
23. Ikki Arai
00
24. Kensei Nakashima
00
25. Teruhito Nakagawa
00
26. Ippei Shinozuka
00
27. GK-Daichi Sugimoto
00
28. Park Jeongsu
-01
29. Sho Ito
-02
30. Ryo Takano
-02